…pamięć zostaje

Dnia 03.03.2014 roku
zmarł Edmund Kopyłowski, Prezes „POLSUSZ-u”.
Z dniem 15.03.2014 roku Jego syn Adam Kopyłowski przejął
obowiązki Prezesa firmy.

Wspomnienie Edmunda Kopyłowskiego

W historii naszej firmy, Prezes Edmund Kopyłowski był fundamentalną postacią. Tworzył ją od 1985 roku; w pierwszych latach działalności wraz z pięcioma udziałowcami.

Funkcję Prezesa Zarządu Kujawskiego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa, Produkcji i Usług Rolniczych „POLSUSZ” sp. z o.o. Edmund Kopyłowski pełnił od 2004 roku.

Był głęboko zaangażowany w realizację zadań firmy, wypracowanie i utrzymanie właściwego jej wizerunku w branży suszarniczej oraz ludzkie problemy swoich pracowników.

Wytężona i sumienna praca została zauważona. W 2010 roku firma uzyskała „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”, a w 2011 roku otrzymała tytuł „Rzetelni w Biznesie”.

Prezes Edmund Kopyłowski do końca życia czuwał nad sprawnym funkcjonowaniem suszarni, którą wraz z oddaną załogą uczynił firmą biznesowego zaufania.
Pamiętamy Go, jako człowieka wymagającego, rzetelnego i konsekwentnego ale też wyrozumiałego, zawsze gotowego nieść pomoc potrzebującym. Żył z ludźmi i dla ludzi.

Wspominając Edmunda Kopyłowskiego, można tylko powiedzieć:

„Dziękujemy, że byłeś, Panie Prezesie”

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Rodzinie i wszystkim Bliskim Edmunda Kopyłowskiego Prezesa Kujawskiego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Produkcji i Usług Rolniczych„POLSUSZ” Sp. z o.o. w Łówkowicach składają
Współpracownicy